Wednesday, 28 July 2021
 
 
Ako v rozšírení preložiť klávesové skratky (accesskey) Print
Written by SlovakSoft   
Wednesday, 05 September 2007

ÄŒo je klávesová skratka (accesskey)?

Klávesová skratka (accesskey) je podčiarknuté písmeno v reÅ¥azci pužívateľského rozhrania. Signalizuje, ktorý kláves na klávesnici treba stlačiÅ¥, aby sa dosiahol rovnaký výsledok ako pri kliknutí myšou.

Na dole uvedenom obrázku sa po stlačení klávesovej skratky Alt+A (Ctrl+A pre používateľov počítačov Mac) označí možnosÅ¥ "Automatically log in".

 

 
Nasledujú príslušné riadky kódu v súbore .dtd jazykovej verzie en-US, kde môžete jasne vidieÅ¥ písmená "C", "A" a "u" ako samostatné entity: 

  

ak correct input for en-US

 ÄŽalšie informácie (anglicky)

Prečo musí byÅ¥ klávesová skratka (accesskey) preložená?

Klávesová skratka (accesskey) je písmeno v slove alebo reÅ¥azci, ktoré je zobrazené. Toto slovo alebo reÅ¥azec nie sú zvyčajne v iných jazykoch rovnaké ako v angličtine. Rovnaké písmeno sa teda môže, ale nemusí v inom jazyku objaviÅ¥.

Ak máme klávesovú skratku "C" pre položku "Checked", vo francúzskom preklade nenájdeme žiadne písmeno "C" ("Vérifier").

Nasleduje príklad, čo sa stane, ak nepreložíme klávesové skratky a ponecháme vo francúzskom preklade anglické písmená:

  

 

Objaví sa "škaredé" písmeno v zátvorkách na konci reÅ¥azca. Požadované podčiarknuté písmeno klávesovej skratky sa síce v reÅ¥azci objaví, ale nie je na mieste, kde by to bolo vhodné.

Teraz uveďme pre francúzskeho používateľa vhodnejšiu pozíciu:

 

 

 

Tu vidíte príslušné riadky súboru .dtd:

 

 

... a teraz to, ako sa objavia v systéme WTS na BabelZille:

 

 

 

Ako vybraÅ¥ klávesové skratky (accesskey) pre svoj jazyk?

  • Vždy (ak je to možné) uprednostňujte prvé písmeno reÅ¥azca alebo aspoň prvé písmeno podstatného slova reÅ¥azca.

 

 

  • Nikdy nepoužívajte rovnakú klávesovú skratku, inak proste nebude fungovaÅ¥. Preto treba vždy na záver kontrolovaÅ¥ a testovaÅ¥ zobrazenie.

 

 

  • Písmeno vyberte tak, aby bolo ľahko viditeľné a zapamätateľné. Vyhýbajte sa písmenám, v ktorých bude podčiarknutie Å¥ažko postrehnuteľné, napríklad p, g, I atď. (p, g, l...). Nepoužívajte ani písmená s diakritikou, prekrývkou a väzbou (môžeme im hovoriÅ¥ špeciálne znaky), napríklad É Û þ Ñ...

 

 

  • Všimnite si, že v klávesových skratkách sa rozlišujú veľké/malé písmená. Ak použijete ako klávesovú skratku veľké písmeno, ale vo fráze sú len malé písmená, klávesová skratka bude použitá u prvého malého písmena. Ak použijete malé písmeno, ale vo fráze sú 2 alebo viac rovnakých písmen, klávesová skratka sa použije u prvého písmena.
ÄŽalšie informácie (anglicky)

 

– Tutoriál napísal Goofy –

Last Updated ( Thursday, 06 September 2007 )
 
 
Top! Top!