Jump to content


Important Announcement!

Please read this post about our new Privacy Policy


Photo

[nb-NO] Kommentarer til Auto Zip Attachments for Thunderbird av BalubaTheBrave


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 gandhi2

gandhi2

    Advanced Member

  • Members
  • 191 posts

Posted 28 February 2007 - 06:51 PM

http://www.babelzilla.org/index.php?option...p;type=filelist

Hei! Jeg har noen kommentarer til denne oversettelsen, dette er mine innspill som er ment som en diskusjon smile.gif

I options.dtd:

* "Options", heller "Innstillinger" enn "Valg" (jfr terminologien i Firefox & Thunderbird)
* "Space" er "mellomrom" på norsk
* "Vedleggsfilnavn", hva med "filnavn for vedlegg"
* "Bruk smart zip" => "Bruk Smart Zip"
* "Zip-kommentar" mangler ":" i enden, samme gjelder "Zip-passord"
* "Spør etter passord for hver pakkede fil med passord", hva med "Spør etter passord for hver passordbeskyttet zipfil"?
* "mer pakking", du bruker både "komprimering" og "pakking" i ulike sammenhenger, hold deg til "komprimering"
* "filetternavn er er et av:" (dobbel "er", fjerne ene)
* "Grupper vedlegg med samme etternavn til zip" => her er det flere feller, mitt forslag: "Gruppere vedlegg med samme filtype til ved zipping"
* "Zip-filnavn vil hentes fra det første vedlegget fra hver utvidelse" => samme feilen, extension betyr ikke utvidelse, men filtype (eventuelt filetternavn)

i AutoZipAttachments.properties:

* "AutoZip vedlegg har fullført pakking av vedlegg" => slette første "vedlegg" eller bruke hele navnet til utvidelsen: AutoZip Attachments har...., det samme gjelder neste streng "AutoZip vedlegg zipper"
* "Hoverhoppede vedlegg: %1$S", eller "Ignorerte vedlegg:", men da bør du også bruke ordet "ignorere i options.dtd for å opprettholde en enhetlig terminologi.
* "AutoZip vedlegg failet pakking av vedlegg! Vennligst kontakt forfatteren: autozipatachments@gmail.com (Engelsk)" => AutoZip Attachements (eller bare AutoZip) klarte ikke zippe / pakke vedleggene. Kontakt utvikleren / forfatteren:
* Siste strengen "Auto Zip Attachments", dersom du skal bruke din oversettelse "Auto Zip Vedlegg" bør du bruke "" for å gjøre det klart at det er snakk om navn på en funksjon, og holde deg til den oversettelsen gjennom hele arbeidet.

i AutoZipAttachments.dtd:

* "AutoZipAttachments" => se punktet over
* "Rename file(s)" er ikke "Bytt navn på fil(er)", men "endre navn, gi nytt navn (til)"
* "Options",. heller "Innstillinger" enn "Valg" (jfr terminologien i Firefox & Thunderbird)
* "Vil du autozippe vedleggene før sending" mangler "?" på enden
* "Skriv inn et nytt filnavn" og "Skriv et passord for filen" har samme engelske basis, velg hvilken du ønsker å bruke og gjør det konsekvent: f.eks. "Skriv inn nytt filnavn" og "Skriv inn passord for filen"
*
Info for norske oversettere


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users