Wednesday, 28 February 2024
 
 
Ako zmeniť veľkosť dialógového okna Možnosti pre daný jazyk Print
Written by SlovakSoft   
Wednesday, 20 June 2007

Ako zmeniÅ¥ veľkosÅ¥ dialógového okna Možnosti pre daný jazyk


Problém:

VeľkosÅ¥ dialógového okna Možnosti nie je možné meniÅ¥ (pozrite chybu číslo 122345 na Bugzille), takže sa môže staÅ¥, že veľkosÅ¥ dialógového okna Možnosti bude v anglickom jazyku dobrá, ale po preklade nebude vyhovovaÅ¥ v danom jazyku.

Nasleduje jeden príklad:

Toto je pôvodné dialógové okno v angličtine

English language pref dialog
Toto je francúzska verzia s rovnakou veľkosÅ¥ou. Jedna veta je dlhšia, takže posledné slovo napravo je odrezané, rovnako ako pravý okraj.French pref dialog trimmed

Jednoduché riešenie:

Dôležité: ÄŽalšie riešenie, ktoré poskytol teo, je určené skúseným programátorom. Prečítajte si túto tému: http://www.babelzilla.org/forum/index.php?showtopic=3229

Jediné, čo treba urobiÅ¥, je pridaÅ¥ atribút štýlu oknu Možnosti a vytvoriÅ¥ lokalizovateľnú entitu šírky. Prekladatelia sami určia optimálnu hodnotu, ktorú zadajú tejto entite vo svojom jazykovom priečinku. Túto hodnotu zistia testovaním, aby presne zodpovedala ich jazyku.

- v súbore prefs.xul


id="attachmentextractorPreferences"
xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
windowtype="attachmentextractor:preferences"
title="&attachmentextractor.settings.windowtitle;"
style = "width:&attachmentextractor.settings.width;; height: 55em;">

- v súbore attachmentextractor-prefs.dtd v priečinku en-US
 attachmentextractor.settings.width "80ex">
Hodnota „80ex“ nie je pre francúzsky jazyk dostatočná, potrebná je hodnota „100ex“. Teraz bude veta úplná.

French size OK

Poznámka k jednotkám:

Šírka (alebo výška) môže byÅ¥ nastavená v rôznych jednotkách, najčastejšie ide o jednotky „px“ alebo „ex“. Odporúčame však používaÅ¥ jednotku „ex“. Pozrite tento ÄŒlánok vo vedomostnej databáze Mozilla.


sgoof
Tutoriál napísal Goofy
Last Updated ( Thursday, 28 June 2007 )
 
 
Top! Top!