Home
Wednesday, 28 February 2024
 
 
Ako lokalizovať rozšírenie Print
Written by SlovakSoft   
Wednesday, 20 June 2007
Rozšírenie, ktoré prekladáme, niekedy neobsahuje priečinok locale, takže v ňom treba hľadaÅ¥ reÅ¥azce...
Je však možné vytvoriÅ¥ priečinok „locale“, ktorý bude užitočný pre prekladateľov a tak možno rozšírenie šíriÅ¥ do celého sveta...
Vezmime si ako príklad rozšírenie
anidisable, ktoré vytvoril Harry Patsis
1

Otvorte balík anidisable.xpi.
ouvrir1.png
Môžete na to použiÅ¥ program Izarc alebo 7-Zip.
2

Priečinok chrome obsahuje ďalší zbalený archív, ktorý tiež otvoríme.
ouvrir2.png
3

Teraz bohužiaľ zistíme, že neobsahuje žiadny priečinok locale.
ouvrir3.png
4
Dobre... tak si ho teda vytvoríme!
cr�er un dossier locale
Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte príkaz Nový priečinok, potom ho premenujte na locale.
5

Vložíme do neho nasledujúci obsah - jeden podpriečinok en-US (vďaka nemu vytvoríme anglickú verziu) a do neho umiestnime dva súbory: anidisable.dtd a contents.rdf.
contenu locale
Kliknite pravým tla�?idlom myši a vyberte príkaz Nový textový súbor, potom ho premenujte.

6

Teraz sa pozrieme na súbor anidisable.xul, kde terba vyhľadaÅ¥ reÅ¥azce, ktoré budeme lokalizovaÅ¥. To sú slová, ktoré sa zobrazia používateľovi.
Poznámka: slovo „Anidisable“ ponecháme nepreložené, pretože názov rozšírenia sa prekladaÅ¥ nemá.
Súbor otvoríme nejakým textovým editorom, napríklad programom Pspad alebo Jedit

cha�nes � localiser

Ktoré reÅ¥azce môžeme lokalizovaÅ¥? Kliknutím sem si pozrite tipy

7

Teraz nasleduje dôležitý krok!
Chystáme sa teraz nahradiÅ¥ reÅ¥azce v zátvorkách začínajúce za znakom &, nasleduje presný názov premennej a končí to znakom ; (bodkočiarka).
cha�nes localis�es

8

Teraz prejdeme o súboru anidisable.dtd v priečinku en-US.
Dávame pozor na syntax (pozrite príklad napravo) – kam vložíme názvy premenných a ich anglický ekvivalent.
transfert dans la locale

9

Teraz sa vrátime naspäÅ¥ do súboru anidisable.xul a presne na druhý riadok pridáme tento text, ktorý rozšíreniu ukáže presnú adresu, kde nájde lokalizované prvky.
ligne de doctype

10

Znova urobíme rovnakú operáciu (náhradu premenných) aj pre reÅ¥azce v súbore anidisablesettings.xul.
Teraz znova nasledujú kroky 7, 8 a 9.

encoder en utf8
A nezabudnite, že treba dodržaÅ¥ kódovanie UTF-8!

11

Teraz sa pozrite, čo treba zapísaÅ¥ do súboru contents.rdf v jazykovom priečinku.
Toto platí pre všetky rozšírenia, samozrejme názov rozšírenia neprekladáme.
Nemusíte všetko opisovaÅ¥ odznova, môžete to jednoducho skopírovaÅ¥ a prilepiÅ¥ z tohto
contents
12

ÄŽalšia dôležitá vec: ak chcete, aby boli jazykové súbory prevzaté do profilu, musíte v súbore install.rdf označiÅ¥ ich adresu.
ligne de locale
A je to hotové! Teraz nezabudnite na nasledujúce kroky:

  • znova zbaliÅ¥ súbory do balíka XPI;
  • otestovaÅ¥, ako rozšírenie funguje;
  • odoslaÅ¥ autorovi odporúčanú lokalizovanú verziu.

* Ak si to chcete nacvičiÅ¥ a porovnaÅ¥, pozrite pôvodnú/lokalizovanú verziu
V poslednej verzii je lokalizovaný aj popis rozšírenia – pozrite sem, ako sa to robí.
Ak chcete vedieÅ¥, ako sa lokalizujú reÅ¥azce nachádzajúce sa v súbore JavaSkriptu (*.js), pozrite sem


Ktoré textové reÅ¥azce môžeme lokalizovaÅ¥?
Ide o tieto tagy:
  • "label"
  • "title"
  • "tooltip"
  • "value"
  • "accesskey"
mon avatar

Last Updated ( Thursday, 28 June 2007 )
 
 
Top! Top!