Wednesday, 28 February 2024
 
 
Ako v rozšírení lokalizovať reťazce súboru help.html Print
Written by SlovakSoft   
Saturday, 30 June 2007

Ako v rozšírení lokalizovaÅ¥ reÅ¥azce súboru help.html

Ak čítate tento tutoriál, ste vývojár zasluhujúci si uznanie, pretože vaše rozšírenie obsahuje dokumentáciu. Je to veľmi dobrý nápad, ak chcete svoje rozšírenie urobiÅ¥ pre používateľov komfortnejšie.

Takže vo svojom rozšírení máte súbor help.html alebo howto.html. Predpokladajme, že sa tento súbor nachádza v priečinku locale, takže sa prekladatelia môžu pustiÅ¥ do svojej práce a rozšíriÅ¥ to do sveta.

Problém je, že:

  • Súbor help.html umiestnený do každého jazykového podpriečinka rozšírenie zväčšuje (zoberte do úvahy, že na BabelZille máme niekoľko rozšírení až s 25 jazykmi).
  • Prekladatelia nie sú vývojári, takže prechádzanie kódom HTML pre nich nie je nič príjemné. Kľučkujú medzi tagmi a atribútmi a hľadajú reÅ¥azce na preklad. Pri úprave dokumentu vo formáte HTML môže navyše dôjsÅ¥ k chybám v kódovaní.

 

 

 

 
Riešením môže byÅ¥:

  • Preveďte svoje súbory HTML na jeden súbor help.xhtml a presuňte ho do priečinka content.
  • Vytvorte entity pre všetky reÅ¥azce súboru XHTML a umiestnite ich do súboru locale/help.dtd.

 

 

Teraz sa pozrieme, ako to urobiť.

Ako testovací prípad sme si zobrali návrh rozšírenia, ktoré vytvoril Roman Mashirov.
Najprv vytvorte súbor help.dtd alebo použite v priečinku locale už existujúci súbor DTD a presuňte súbor HTML do priečinka content. Potom postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

Vytvorte zo súboru HTML súbor XHTML.


Odstráňte všetko pred tagom <head> a prilepte namiesto toho tento kód:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" [
<!ENTITY % helpDTD SYSTEM "chrome://outliner/locale/help.dtd" >
%helpDTD;
]>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Mimochodom, môžete vložiÅ¥ názov svojho rozšírenia a názov súboru DTD.

ÄŒasÅ¥ ENTITY je dôležitá, pretože ukazuje rozšíreniu, kde má hľadaÅ¥ reÅ¥azce.


Pretvorte reÅ¥azce do lokalizovateľných entít.

Je to rovnaký proces, ako pri presúvaní reÅ¥azcov zo súboru content/*.xul do priečinka locale/*.dtd. Vždy, keď ide o hlásenie z používateľského prostredia:

 1. Použite namiesto toho entitu.

Ak máte napríklad toto:  

Napíšte jednoducho toto:
<h1>Outliner Help</h1>
<p>This is Outliner extension for Mozilla, or at least some day it will be.
For now this is just notekeeper with notes arranged in tree.</p>
 
<h1>&page.title;</h1>
<p>&this.is.outliner;</p>


 2. Umiestnite entitu a hlásenie do súboru DTD.

<!ENTITY page.title "Outliner Help">
<!ENTITY this.is.outliner "This is Outliner extension for Mozilla, or at least some day it will be.
For now this is just notekeeper with notes arranged in tree.">


Urobte určité úpravy:

Nezabudnite upraviÅ¥ cestu k súboru Pomocníka všade, kde sa na neho odkazuje (zvyčajne v súbore .JS). 
chrome://outliner/locale/help.html  --->  chrome://outliner/content/help.xhtml

  • Ak odkazujete vo svojom dokumente na obrázky, JavaScript alebo CSS, tiež skontrolujte novú cestu.
  • Syntax XHTML je náročnejšia na tagy. Skontrolujte každý uzatvorený tag, najmä ak sa vyskytne chyba analýzy.
  • Môžete pridaÅ¥ nejaké tvrdé medzery a dosiahnuÅ¥ tak lepšie rozloženie.
  • Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pozrite pôvodný návrh rozšírenia a upravené rozšírenie.

 

 

 

 

...A je to hotové. Blahoželáme!


supergoof
Tutoriál napísal Goofy


Last Updated ( Tuesday, 03 July 2007 )
 
 
Top! Top!